Tukkipuun osto

Ostamme hyvälaatuista tukkia. Sahaamme suurimmaksi osaksi mäntyä, mutta ostamme myös muita puulajeja ja ns. erikoispuuta, kuten leppää, lehtikuusta, raitaa, haapaa, saarnia, lehmusta, tammea ym. Ostamme myös hyvälaatuista kuusta ja koivua. Erikoispuiden tukkien pitää olla sahauskelpoisia: suoria ja kohtalaisen järeitä, mutta niiden ei tarvitse olla pitkiä. Tiettyjä vikojakin sallitaan. Myyjän kannattaa kysyä mittoja ja hintoja etukäteen.

Miten tunnistan hyvälaatuisen pystyssä olevan männyn? Puu on iäkäs ja lopettanut pituuskasvunsa jo kymmeniä vuosia sitten. Latvakasvua ei ole, vaan puu näyttää hyvin ”tasalatvaiselta”. Tyvi on täysin oksaton ja kyhmytön, myös ensimmäinen välitukki on oksaton ja ainakin alaosastaan kyhmytön. Alimmat oksat ovat terveitä. Kuivuneita oksantappeja ei näy, tai niitä on vain jokunen ennen terveitä oksia. Myös alaoksien koosta voi päätellä laatua, jos vanhan järeän puun oksat on läpimitaltaan pieniä eivät jo karsiutuneetkaan oksat ole olleet kovin suuria.

Puutavara Eero Koskela • puh. 0400-183448 • Rahikontie 173, 07500 Askola